Naše vino se ne stvara u podrumu nego u vinogradu. Tajne prirode nedaju se objasniti.

Majstori

U Istri majstori vinograda filtriraju i doziraju kromatizam onoga što je prisutno, ali ne mjerivo: terroir.

Tri položaja

U tom doziranju nastala su vina CUJ, vina istarska sa tri različita položaja:crvena zemlja: Vela Boška i Baština tik do mora; siva zemlja: Santa Lucija sa svojim mineralnim flišem;crna zemlja: sa plodnom i humusnom crnicom... 3 položaja od ukupno 6 hektara.

Vino CUJ zbroj je misli majstora vinograda.

Tradicija

Ime Kraljević - CUJ temelji se na obiteljskoj tradiciji proizvodnje grožđa, vina i maslinovog ulja još od davnog 15. stoljeća. Kraljević kao ime obitelji, a CUJ u čast djedu koji je sadašnje vinograde posadio i iznjegovao. CUJ je bio njegov nadimak pošto je po našem dijalektu uvijek govorio: CUJ, Cuj da ti rečem (čuj, da ti kažem).

2006 u Farnažinama u okolici Umaga sagrađen je novi podrum i uljara i time stvoreni uvjeti za širenje proizvodnje i tržišta u Hrvatskoj i izvan nje.

Tehnologija

Najnovija tehnologija i oprema omogućuju enologu i vlasniku Danijelu Kraljeviću, da svoje ideje i znanje o vinu pretvori u moderne proizvode, koje prepoznaju ljubitelji dobre kapljice ali i tradicionalnih izvornih okusa autohtonih sorata (malvazija, muškat i teran). Upravo su mu te sorte kod svake nove berbe ispiracija i izazov.

U Istri majstori vinograda filtriraju i doziraju kromatizam onoga što je prisutno, ali ne mjerivo: terroir.

U tom doziranju nastala su vina CUJ, vina istarska sa tri različita položaja:
crvena zemlja: Vela Boška i Baština tik do mora; siva zemlja: Santa Lucija sa svojim mineralnim flišem;crna zemlja: sa plodnom i humusnom crnicom... 3 položaja od ukupno 6 hektara.

Vino CUJ zbroj je misli majstora vinograda.

Ime Kraljević - CUJ temelji se na obiteljskoj tradiciji proizvodnje grožđa, vina i maslinovog ulja još od davnog 15. stoljeća. Kraljević kao ime obitelji, a CUJ u čast djedu koji je sadašnje vinograde posadio i iznjegovao.

CUJ je bio njegov nadimak pošto je po našem dijalektu uvijek govorio: CUJ, Cuj da ti rečem (čuj, da ti kažem). 2006 u Farnažinama u okolici Umaga sagrađen je novi podrum i uljara i time stvoreni uvjeti za širenje proizvodnje i tržišta u Hrvatskoj i izvan nje.

Majstori

Tri Položaja

FILOZofija